letterlijke groei figuurlijke groei gevarieerde groei wild groei actuele groei contactuele groei

   
 

Het gegeven dat je vanuit de beeldende kunst uitspraken kunt doen op andere terreinen dan de kunst zelf, zoals natuur en milieu en alles wat daarmee te maken heeft, intrigeert Jack van Mildert in hoge mate. Hij is van mening dat de rol van de hedendaagse kunst het opzoeken van interactie met mensen en de maatschappij is. Ontmoetingen, gesprekken, communicatie, interactie. In de huid kruipen van een ander, andere dingen signaleren dan wat de oorsprong van de functie met zich meebrengt. Dat zijn bijdragen aan bewustwordingsprocessen zoals Van Mildert die vanuit zijn discipline kan aansturen en richting geven. De grenzen van de kunst worden opgerekt tot een meer maatschappelijke en zelfs visionaire rol.

Letterlijke en figuurlijke groeiprocessen vormen dan ook de kern van zijn werk waarin de vorm zich steeds anders voordoet, maar waarin de natuur en met name de boom een dominerende rol speelt. De boom is voor Van Mildert één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de natuur. Deze staat voor leven, groei, ontwikkeling en natuurlijke afsterving. De boom is een metafoor voor het leven.

Uit onvrede over de invulling van de openbare ruimte en zijn liefde voor de natuur richtte ervaringsdeskundige Jack van Mildert in 2000 het Stimuleringsfonds voor Avontuurlijk groen in de Polder (SAP) op. Met dit fonds wil hij de aanleg en aanplant van groen bevorderen, maar vooral het avontuur in de ‘natuur’ terugbrengen. Geen keurig aangeharkte tuintjes, maar onbestemde groengebiedjes waar naar hartelust gespeeld kan worden. Het SAP probeert nieuwe perspectieven toe te voegen aan de beleving van en de discussie over de (openbare) groene ruimte. Wil mensen prikkelen om na te denken over natuur en de invulling van de ruimte. Omdat je als persoon alleen niet zoveel zeggingskracht hebt, simuleert Van Mildert een organisatie. Met een naam die het ambtelijke jargon op de hak neemt.

De Jack van Mildert werkte op uiteenlopende plekken, zowel binnen als buiten, in het hele land. Behalve installaties met veel groen, zoals in het gemeentehuis van Giessenlanden (Wachtkamer, 1996), het Podium voor Experimentele Kunsten in Woudrichem (De Kweekkamer, 2001) en het stadhuis in Gorinchem (aanzet voor een Avonturenbos, 2001), was hij initiator van het Bulderbos in Ballingschap bij Almere (2002), Bureau Groei Door Stilstand en de Groningse Filedag (2003), Speurploeg Kunst & Cultuur (2003/2006), de Faculteit der Medemenselijkheid, Persoonlijke Groei & Duurzame Ontwikkeling op de Katholieke Universiteit Nijmegen (2003/2006) en vele andere projecten. Projecten waarin hij op zoek is naar samenwerkingsverbanden tussen het kunstcircuit en de werelden van overheid, wetenschap, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties. Projecten waarin hij zich opwerpt als ervaringsdeskundige, performer, veentolk, droombegeleider, organisator, schatgraver, reisleider en vele andere.

Het werk van Jack van Mildert combineert elementen uit verschillende disciplines, maar beperken zich niet tot de beeldende kunst alleen. Zijn performances en installaties zijn weliswaar tijd- en plaatsgebonden, maar hebben gevolgen in de tijd. Kunnen een mentaliteitsverandering teweegbrengen bij personen die erbij betrokken zijn: toeschouwers, ambtenaren, kunstenaars, mensen uit het bedrijfsleven, studenten. Daarmee treedt hij buiten het kader van de beeldende kunst. De kunstenaar als intermediair tussen bekend en onbekend, aanvaard en discutabel, vertrouwen en geduld, kortom de kunstenaar als medium om communicatie te bevorderen en mensen (vaak actief) bij elkaar te brengen. Een verrijking die niet altijd tast- of zichtbaar achterblijft, maar zich wel vastzet in de geest, zodat de ontvanger groeit in ontwikkeling, acceptatie en communicatie.
Piet Augustijn (conservator hedendaagse kunst Gorcums Museum)