letterlijke groei figuurlijke groei gevarieerde groei wild groei actuele groei contactuele groei

   
De Groningse Filedag en Het Filebos
     
 
Onder de vlag van zijn nieuwste bureau, Bureau Groei Door Stilstand, ontwikkelt Van Mildert in 2002/2003 een tweetal ambitieuze plannen voor de stad Groningen.

‘Nu is hij in Groningen bezig. In opdracht van het kunstenaarsduo AX710 (NP3) en Platform GRAS, kijkt hij naar de vrijetijdsindustrie en de invloed op de stad. Het project heet Bubbel en moet in 2003 worden gerealiseerd. “Ik wil op de ringweg van Groningen een file creeren. Dat is ook vrijetijdsbesteding, omdat de mensen die er in gaan staan daar zelf voor kiezen. Mensen moeten bewust anders gaan nadenken over de fileproblematiek en de discussie anders gaan voeren”.’
Bron: Jacques Geluk, Kunstenaar Van Mildert stimuleert zoektocht naar het avontuur in de natuur, Dagblad Rivierenland, 30 nov. 2002

 
‘Het tweede gedeelte van de dag zou bestaan uit de aanplant van Het Filebos op een nog nader te bepalen locatie. Alle filerecreanten en Groningse Filedag-sympathisanten worden uitgenodigd om een boom aan te planten tot Nederlands eerste Filebos. Een plek om bij stil te staan!’
Bron: Groningse Filedag-kom eens vrijwillig tot stilstand, folder met stickervel en uitneembare ansichtkaarten