letterlijke groei figuurlijke groei gevarieerde groei wild groei actuele groei contactuele groei

     
  Een Avonturenbos voor Gorinchem!?    
           
   
 
‘In het kader van de tentoonstelling Vegetatie in het stadhuis van Gorinchem bouwde Van Mildert de installatie Een avonturenbos voor Gorinchem!? Deze levende maquette bestond uit 150 bomen in containers. De inwoners van Gorinchem werden in een ambtelijk ogende uitnodiging en een advertentie op de pagina van lokale bekendmakingen opgeroepen om te komen kijken en te reageren op het voorstel voor een Avonturenbos.
Na de tentoonstelling draaide Van Mildert de rollen om. Want, zo liet hij het College van B&W weten in een brief, “uit diverse reacties op mijn project blijkt dat er een draagvlak onder de Gorinchemse bevolking is voor het bos”.
Het College heeft uiteindelijk besloten dat het Avonturenbos in het voormalige Gijs van Andelpark komt.’
Bron: www.hollandslandschap.nl

Eind 2005 werd Van Mildert uitgenodigd om een schetsvoorstel te maken voor het Avonturenbos op de nieuwe locatie.

Een Avonturenbos voor Gorinchem!? ontstond op uitnodiging van de Werkgroep Tentoonstellingen, Stadhuis te Gorinchem in 2001.