letterlijke groei figuurlijke groei gevarieerde groei wild groei actuele groei contactuele groei

Park Oost Boswinkel [P.O.B.]

Bewoners kiezen de definitieve locatie.

pob

Oude bomen verplaats je niet!

Na ruim een half jaar in de wijk gewerkt te hebben was onlangs de feestelijke onthulling van het kunstwerk P.O.B. van Jack van Mildert. De kunstenaar was door de Wijkraad Oost Boswinkel en de gemeente Enschede uitgenodigd om een monument voor de wijk te maken.
Met het kunstwerk is tevens gewaarborgd dat het park, zelf door de bewoners Park Oost Boswinkel gedoopt, zijn naam zal blijven behouden ondanks de herstructurering van de wijk.
‘Omdat de letters POB als kunstwerk verankert zijn is de naam die de bewoners aan hun park gaven verzekerd. Kunst mag je niet zo maar verplaatsen. De naam van het park is hierdoor kunst geworden. Ook tijdens de komende herstructurering van de wijk!´aldus de kunstenaar.

Marg Louwens en Myra Koomen onthullen de P.O.B.

‘Na lovende woorden van Tweede Kamerlid Hein Pieper en Stadsdeelwethouder Myra Koomen kon het kunstwerk onthuld worden. Marg Louwes, al 35 jaar woonachtig in de wijk en tevens lid van de Wijkraad Oost Boswinkel, nam hierbij het voortouw. Gedrieën werd een enorm strik losgetrokken, waarmee de officiële opening een feit was. Het kunstwerk blijkt tevens een ontmoetingsplek in het park. Het betreft een tafel met zitplekken, gevormd door de letters P.O.B. , die staan voor Park Oost Boswinkel.
In een prachtig najaarszonnetje namen velen al plaats aan de tafel en genoten van de koffie met krentewegge, die geserveerd werd door de Wijkraad Oost Boswinkel. De Wijkraad kijkt met voldoening terug op de organisatie van deze prachtige happening. Het was een mooie bekroning op het vele werk om dit in samenwerking met de gemeente Enschede en kunstenaar Jack van Mildert tot stand te brengen.
Bron: website Wijkraad Oost Boswinkel

Openingsfeest op 26 september 2009

onthulling