letterlijke groei figuurlijke groei gevarieerde groei wild groei actuele groei contactuele groei

  Installaties
 
 

‘De installaties die Jack van Mildert maakt, worden voor een speciale locatie ontworpen. Bij deze tijdelijke werken spelen omgeving, geschiedenis van de plek en tijd (meestal) een cruciale rol. Prominent was Van Mildert aanwezig op de tentoonstelling Kijk op Gorcum die in de eerste maanden van het jaar te zien was in het Gorcums Museum. In het Tijdelijke Documentatiecentrum Voor Ervaringsvisualisatie legde hij ervaringen en herinneringen vast van Gorcumers of mensen die in Gorcum gewoond hebben. Foto’s, voorwerpen en uitspraken gaven Van Mildert een gekleurd beeld dat in de loop van de tentoonstellingsperiode uitgroeide tot een visueel document.’
Bron: Piet Augustijn, Uit de kunst, ruimtelijke tekening symbool vernieuwing, Gorcumse Courant, 16 september 1998

Folder: TDVE, 1998. Flyer: Boom-Hut-Bomen (excl. boomhutten).